Privacy

Beveiligingsverklaring

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen

Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met ons via het contactformulier.

Informatie aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Cookies

In deze winkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.

Beveiligde verbinding

Zodra u inlogt op onze site of een bestelling wilt afrekenen, wordt een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Alle gegevens die vervolgens tussen u onze site worden uitgewisseld, zijn daardoor onleesbaar voor anderen. Voor deze beveiligde verbinding wordt gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL). Dit is een beveiligingstechniek die ervoor zorgt dat alle gegevens tussen uw computer en onze website versleuteld worden. Daardoor worden uw gegevens alleen herkend door uw computer en de computer van kruidenvoorthuis.nl. Zodra een SSL-verbinding tot stand wordt gebracht, verschijnt er in uw browser een gesloten hangslotje. Door met de muisaanwijzer over dit gesloten hangslotje te gaan, kunt u zien welke codeersterkte wij gebruiken.

Verbreken verbinding

Als u bent ingelogd en een aantal minuten niets doet, wordt de beveiligde verbinding automatisch verbroken en moet u opnieuw inloggen om verder te gaan.